WELKOM

Voor al uw elektrotechnische vragen kunt u bij ons terecht, mocht u het antwoord niet op de site terugvinden kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.
 

Inspectie Noodverlichting

Veilig kunnen vluchten is van levensbelang
Goed werkende vluchtrouteaanduiding en noodverlichting in een gebouw is essentieel om de veiligheid bij calamiteiten en stroomuitval te waarborgen. Onderhoud en inspectie hiervan is dan ook van groot belang.

Controle en onderhoud van vluchtrouteaanduiding en noodverlichtinginstallaties moeten tenminste éénmaal per jaar op adequate wijze plaats vinden. Dit staat omschreven in lid 4 van artikel 2.3.7 & lid 2 van artikel 2.3.8 van het Concept Gebruiksbesluit 2007. In het Gebruiksbesluit zijn voorschriften van “niet-bouwkundige aard” opgenomen. Het gaat hierin met name om voorschriften die te maken hebben met het veilig gebruik van het gebouw.

Relevante normatieve verwijzingen
NEN-EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek
NEN 6088 - Brandveiligheid van gebouwen/ Vluchtwegaanduiding
NEN-EN 50172 - Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
NEN 1010 - Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
ISSO publikatie 79 - Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallatie

  • Waar hangt bij u de noodverlichting?
  • Is er anti-paniekverlichting aangebracht?
  • Snelste weg naar uitgang aangegeven?
  • Pictogrammen conform NEN 6088?
  • Vluchtweg verlicht? Nooduitgangen aangeven?
  • Traptreden en niveauverschillen aangelicht?
  • Vluchtroute verlicht bij elke richtingsverandering van splitsing van gangen? Brandbestrijdingsuitrusting, brandmelders en EHBO-posten voldoende aangelicht?


Jaap van den Berg Elektrotechniek adviseert, inspecteert noodverlichtingsinstallaties. Jaap van den Berg Elektrotechniek is een erkend bedrijf dat werkt volgens de huidige geldende NEN-, ARBO-, en NVFN-normen.