WELKOM

Voor al uw elektrotechnische vragen kunt u bij ons terecht, mocht u het antwoord niet op de site terugvinden kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.
  

Keuren elektrische installaties

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt als algemene vereiste dat een arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd wordt ter bescherming van de werknemers.

Artikel 3.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt algemene eisen aan waarborging van veiligheid van elektrische installaties in het kader van het gebruik.

Werken met elektrische installaties levert risico’s op en het is aan de werkgever en werknemer om die risico’s te beperken waar mogelijk.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen een inspectie Scope 10 eisen dit is een methode voor het beoordelen van elektrisch

materieel op brandrisico, dit is verwerkt in deze rapportage.

 

De inspectie is gericht op de veiligheidsaspecten en de brandrisico`s van de installatie.

 

JBE Inspectie & Beheer voert de inspectie is volgens SCIOS Certificatieregeling scope 8  gebaseerd op ISO9001;2015 certificaat nr. 2213178.

Dit betekent dat de uitgevoerde inspectie en de hieruit voortvloeiende rapportage voldoet aan de eisen die de Arbeidsinspectie en de verzekeringsmaatschappijen stellen met betrekking tot objectiviteit, kennis van zaken, eenduidigheid en onafhankelijkheid.

De inspecteur is voldoende vakbekwaam en in bezit van Diploma Scope 8 en Diploma Scope 10.