WELKOM

Voor al uw elektrotechnische vragen kunt u bij ons terecht, mocht u het antwoord niet op de site terugvinden kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.
  

Inspecties & Keuringen

Inspectie laagspanning installatie & keuring van elektrische gereedschappen.

Volgens artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten.

Artikel 3.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt als algemene vereiste dat een arbeidsplaats regelmatig gecontroleerd wordt ter bescherming van de werknemers.

Artikel 3.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt algemene eisen aan waarborging van veiligheid van elektrische installaties in het kader van het gebruik.

Werken met elektrische installaties levert risico’s op en het is aan de werkgever en werknemer om die risico’s te beperken waar mogelijk.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen een inspectie Scope 10 eisen dit is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico, dit is verwerkt in deze rapportage.

De inspectie is gericht op de veiligheidsaspecten en de brandrisico`s van de installatie.

JBE Inspectie & Beheer voert de inspectie is volgens SCIOS Certificatieregeling scope 8  gebaseerd op ISO9001;2015 certificaat nr. 2213178.

Dit betekent dat de uitgevoerde inspectie en de hieruit voortvloeiende rapportage voldoet aan de eisen die de Arbeidsinspectie en de verzekeringsmaatschappijen stellen met betrekking tot objectiviteit, kennis van zaken, eenduidigheid en onafhankelijkheid.

De inspecteur is voldoende vakbekwaam en in bezit van Diploma Scope 8 en Diploma Scope 10.

 

 

Ook de elektrische installatiebedrijven kunnen van onze diensten gebruik maken voor een onafhankelijke rapportage.

De bedrijven die in een korte tijd de installatie gekeurd willen hebben (omdat b.v. de spanning er maar een korte tijd af kan) kunnen bij ons terecht.

Voor woningen kunnen wij een GWE keuring uitvoeren voor Gas-Water-Elektra, u heeft dan een volledige inspectie voor alle installaties.

De GWE keuring is gebaseerd op de NEN8025.


U kunt geheel vrijblijvend een offerte bij ons opvragen.